EDV-Gewährleistungsrecht - Aktuelle Entwicklungen

Author: Hoeren, Thomas
Division/Institute:FB 03: Rechtswissenschaftliche Fakultät
Document types:Article
Media types:Text
Publication date:1992
Date of publication on miami:12.11.2003
Modification date:08.08.2014
Edition statement:[Electronic ed.]
Source:Computer und Recht 8 (1992) 9, 533-535
Subjects:Gewährleistung; EDV-Recht; Softwarevertrag; Softwareüberlassung; Schuldrechtsreform
DDC Subject:340: Recht
License:InC 1.0
Language:German
Format:PDF document
ISSN:0179-1990
URN:urn:nbn:de:hbz:6-85659540795
Permalink:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6-85659540795
Digital documents:053_edv.pdf

No summary available.